javier lovetongue Nghĩ he's thử giọng cho Thần thánh bitches, nhưng Venus Lux đã